Έργα Έργων

Στο πλαίσιο του OutsideIN παράχθηκαν τα ακόλουθα τέσσερα βασικά αποτελέσματα:

  • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων του OutsideIN εισάγει νέες διδακτικές μεθόδους για την εκπαίδευση ενηλίκων και υποστηρίζει τους εκπαιδευτές στη δημιουργία ψηφιακών διδακτικών πόρων μέσω μία απλής, βήμα-βήμα διαδικασίας. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας. Παρακαλώ επιλέξτε εδώ για άμεση πρόσβαση στου πόρους.
  • Δημιουργήθηκε ένα σύνολο 16 μίνι-εκπαιδευτικών πόρων για την προώθηση των βασικών δεξιοτήτων με τη χρήση δωρεάν λογισμικού. Στόχος του είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων με διασκεδαστικό και άμεσο τρόπο. Όλοι οι πόροι είναι διαθέσιμοι στα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά και τα Ελληνικά. Είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επιλέγοντας εδώ.
  • Η διαδικτυακή πλατφόρμα του OutsideIN είναι διαθέσιμη στο http://newcourses.outsidein-project.eu/ και δημιουργήθηκε ώστε να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόμενων. Περιλαμβάνει τον Εκπαιδευτικό Οδηγό και την Εργαλειοθήκη με τους μίνι-εκπαιδευτικούς πόρους.
  • Το Έγγραφο Πολιτικής του OutsideIN εξετάζει την εμπειρία των εταίρων στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα κατά την υλοποίηση του Έργου, και προτείνει μεταρρυθμίσεις πολιτικής που υποστηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται με περιθωριοποιημένους ενήλικες. Το Έγγραφο Πολιτικής είναι διαθέσιμο εδώ.