Υπόβαθρο έργου

Παρά τα πολλά έτη παροχής ειδικών προγραμμάτων προς διαφορετικές υποομάδες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, υπάρχουν ακόμη σχεδόν 70 εκατομμύρια ενήλικοι σε όλη την Ευρώπη με προσόντα μόνο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων σχεδόν 20 εκατομμύρια δεν έχουν καν ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο. Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από χαμηλής ειδίκευσης ενηλίκους είναι ίσως το δυσκολότερο έργο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η αναγνώριση των αναγκών των μακροχρόνια ανέργων, των μεταναστών, των προσφύγων, των αιτούντων ασύλου, των μειονοτήτων όπως οι Ρομά, απαιτεί αξιοσημείωτες δεξιότητες και αφοσίωση. Και ακόμη, ανεπίσημα τουλάχιστον, οι εκπαιδευτές που εργάζονται με αυτές τις περιθωριοποιημένες ομάδες τείνουν να είναι λιγότερο εκπαιδευμένοι και με λιγότερους διαθέσιμους πόρους.

Το έργο OutsideIN εστιάζει στους περιθωριοποιημένους ενήλικες και επιδιώκει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων και υλικού για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αναγνώριση των αναγκών των ενήλικων με την δυσκολότερη πρόσβαση στη διά βίου μάθηση.
Η σύμπραξη του OutsideIN δεσμεύεται να εστιάσει σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, να καταπολεμήσει την αποτυχία στην εκπαίδευση, και να βελτιώσει της διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως εταίροι του έργου, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στις δεξιότητες και το διαθέσιμο υλικό των εκπαιδευτών, εάν θέλουμε να επιτευχθεί κάποια πρόοδος για την πλειοψηφία των περιθωριοποιημένων ενηλίκων.
Τοπικά εκπαιδευτικά φεστιβάλ, ελκυστικές ενημερωτικές καμπάνιες, κα

Τοπικά εκπαιδευτικά φεστιβάλ, ελκυστικές ενημερωτικές καμπάνιες, και νέοι μίνι – εκπαιδευτικοί πόροι συμπεριλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα προσφέρει το OutsideIN.