Σκοποί και Στόχοι

Ο στόχος του OutsideIΝ είναι να προσφέρει πρόσβαση στη μάθηση στις πιο ευάλωτες ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων των κοινοτήτων μας, και να καταστίσει την εκπαίδευση προσβάσιμη μέσω πρωτοποριακών και δημιουργικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και υλικών.

Το έργο θα επιτύχει αυτό τον στόχο:

  • υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται στη δια βίου εκπαίδευση
  • σχεδιάζοντας νέο εκπαιδευτικό υλικό, βασισμένο στις ανάγκες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων
  • αναπτύσσοντας και προωθώντας τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιθωριοποιημένες ομάδες, μέσω λιγότερο επίσημων προσεγγίσεων
  • οργανώνοντας τοπικά εκπαιδευτικά φεστιβάλ, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες και υλικό
  • και, διερευνώντας τις δυνατότητες αναγνώρισης, εκπαίδευσης και προόδου για τις περιθωριοποιημένες ομάδες στις κοινότητές μας.

Το έργο θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν με περιθωριοποιημένες ομάδες. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά και τα Ελληνικά.

Θα πραγματοποιήσουμε μια Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική εκδήλωση για εκπαιδευτές στη Μάλτα το 2019, κατά την οποία θα προσφερθεί εκπαίδευση για την υποστήριξη σχετικά με τη χρήση και τη δημιουργία ανεπίσημου και onlineεκπαιδευτικού υλικού. Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, θα παραχθεί ένα σύνολο νέων σπονδυλωτών εκπαιδευτικών πόρων, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα, ατομικά μαθήματα με επιτεύξιμα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους.

Το έργο OutsideIN θα εργαστεί με εκπαιδευτές ενηλίκων και περιθωριοποιημένους ενήλικους εκπαιδευόμενους για τα επόμενα δύο χρόνια ώστε να επιτύχει τους σκοπούς του.

Σε κάθε χώρα εταίρο, έχουμε δημιουργήσει τοπικές ομάδες έρευνας αποτελούμενες από έμπειρους εκπαιδευτές, οι οποίες θα υποστηρίξουν τους εταίρους του έργου στη διασφάλιση της χρησιμότητας, της σχετικότητας και της καταλληλότητας όλων των πόρων, των προϊόντων και των υλικών που θα δημιουργηθούν, με την καθημερινή τους εργασία με περιθωριοποιημένους ενήλικες εκπαιδευόμενους.